• increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Thực Đơn 1:   3.500.000 VNĐ

1. Hai Món Khai  Đặc Biệt

2. Bắp Bò Nấu Đậu Tiêu Xanh-Bánh Mì

3. Gà Nướng Mật Ong –Bánh Bao

4. Bào Ngư Đông Cô Gân Nai

5. Lẩu Nấm Hải Sản-Bún Mì

6. Chè Nhãn Sen Thạch

 

Thực đơn 2:   3.510.000 VNĐ

1.Phước Lộc Thọ                                            

2.Tôm Hoàng Kim (thời giá)                           

3.Cá Bống Mú Chưng HK (cá sống)

4.Gà Tiềm Tuyết Nhĩ Sen Táo

5.Cơm Sapo Hải Sản Phong Lan

6. Trái Cây Bốn Mùa

Thực đơn 3:   3.520.000 VNĐ

1. Hai Món Khai  Đặc Biệt

2.Heo Sữa Quay-Bánh Bao ½ con(thời giá)

3. Tôm Rang Muối HK (thời giá)

4.Vịt Hầm Hải Sản

5. Cơm Hải Sản Phong Lan – Mì Hải Sản

6. Chè Nhãn Sen Thạch

Thực đơn 4:   3.530.000 VNĐ

1.Ba Món Khai  Đặc Biệt

2.Bò Cuộn Đậu Pétipo-Bánh Mì                       

3.Tôm Rang Muối HK (thời giá)                       

4.Gà Nướng Xôi Chiên Phồng Bát Bửu Bạch Linh

5.Lẩu Thái Hải Sản – Bún Tươi                  

6.Nho Mỹ

Thực đơn 5:   3.540.000 VNĐ

1.Hai Món Khai Vị Đặc Biệt

2.Vịt Nướng Mật Ong-Bánh Bao

3.Bào Ngư Đông Cô Gân Nai

4.Cá Bống Mú Chưng HK (cá sống) Bát Bửu Bạch Linh

5.Cơm Hải Sản Lá Sen-Bún Xào Tinh Châu     300.000

6. Rau Câu

Thực đơn 6:   3.570.000 VNĐ

1.Phước Lộc Thọ

2.Heo Sữa Quay-Bánh Bao ½ con(thời giá)

3.Tôm Hoàng Kim (thời giá)

4.Gà Tiềm Nấm Thông Bạch Quả

5.Cơm Sapo Hải Sản - Mì Tam Tơ

6. Rau Câu


Thực đơn 7   3.590.000 VNĐ

1. Hai Món Khai Vị Đặc Biệt

2. Gà Quay Mật Ong-Bánh Bao

3. Hải Sâm Đông Cô Gân Nai

4. Cá Bống Mú Chưng HK (cá sống)

5. Cơm Hải Sản Lá Sen – Mì Trường Thọ

6. Trái Cây Bốn Mùa

Thực đơn 8   3.680.000 VNĐ

1.Ba Món Khai Vị Đặc Biệt

2.Tôm Hoàng Kim (thời giá)                            

3.Cá Bống Mú Chưng HK (cá sống)               

4.Gà Tiềm Bát Bửu                                         

5. Cơm Sapo Hải Sản - Bún Xào Tinh Châu      

6. Nho Mỹ

Thực đơn 9   3.800.000 VNĐ

1. Ba Món Khai Vị Đặc Biệt                            

2. Bò Nấu Cocktails-Bánh Mì

3.Vịt Nướng Mật Ong-Bánh Bao

4. Bào Ngư Đông Cô Gân Nai

5. Lẩu Nấm Hải Sản-Bún Mì                           

6. Chè Nhãn Sen Thạch

Thực đơn 10   3.800.000 VNĐ

1.Ba Món Khai Vị Đặc Biệt 450.000

2.Heo Sữa Quay-Bánh Bao ½ con(thời giá)     

3 Gà Dầu Sốt Tương HK                                

5.Cá Chẽm Chiên Sốt Chua Ngọt (cá sống)             

6. Lẩu Nấm Hải Sản Bún Mì                            

7. Rau Câu 

Thực đơn 11   3.810.000 VNĐ

1. Phước Lộc Thọ                                          

3.Gà Quay Mật Ong – Bánh Bao                     

4.Cá Bống Mú Sống Chưng HK                    

5.Bào Ngư Hải Sâm Đông Cô

6.Cơm Lá Sen- Mì Xá Xíu Dầu Hào

7.Trái Cây Bốn Mùa

 

Thực đơn 12   3.820.000 VNĐ

1.Ba Món Khai Vị Đặc Biệt 

2.Heo Sữa Quay-Bánh Bao ½ con(thời giá)      

3 Gà Dầu Sốt Tương HK                                 

5.Cá Chẽm Chiên Sốt Chua Ngọt (cá sống)             

6.Lẩu Nấm Hải Sản Bún Mì                            

7. Nho Mỹ

Gíá tính vào thời điểm ký hợp đồng đặt Tiệc – Giá đã bao gồm thuế VAT

 Phương thức đặt cọc:

Lần 1: (Cọc chỗ)   + 10- 20 bàn   :  2.000.000 đồng
                             + 21- 40 bàn   :  6.000.000 đồng
                             + 41 - 50 bàn  :  8.000.000 đồng
                             + 51 - 60 bàn :  10.000.000 đồng

                             + 61 - 70 bàn : 15.000.000 đồng

Lần 2: 30% tiền thức ăn, trước ngày đãi tiệc 45 ngày

Lưu ý:  Nếu chuyển ngày đãi tiệc, nhà hàng chỉ giải quyết
 thay đổi một lần trong vòng 15 ngày, kể từ khi đặt cọc chổ (lần1)